Monday May 03 Mon May 03
Tuesday May 04 Tue May 04
Wednesday May 05 Wed May 05
Thursday May 06 Thu May 06
Friday May 07 Fri May 07
Saturday May 08 Sat May 08
Sunday May 09 Sun May 09
 
Virtual RPM 05:30 am - 06:15 am  
 
STUDIO SANITIZATION 06:30 am - 06:45 am  
 
 
 
 
RAC Cycling 09:00 am - 09:50 am Sandy Aldern 
 
STUDIO SANITIZATION 10:00 am - 10:30 am  
 
Virtual SPRINT 12:00 pm - 12:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 12:30 pm - 01:00 pm  
 
Virtual RPM 02:00 pm - 02:45 pm  
STUDIO SANITIZATION 03:00 pm - 03:15 pm  
Virtual SPRINT 04:00 pm - 04:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 04:30 pm - 05:00 pm  
 
 
Virtual RPM 05:30 pm - 06:15 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 06:30 pm - 07:00 pm  
Virtual SPRINT 08:00 pm - 08:30 pm  
Virtual SPRINT 08:00 pm - 08:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 08:45 pm - 09:00 pm  
 
Sprint 05:05 am - 05:40 am Holly Woodard 
 
 
STUDIO SANITIZATION 06:30 am - 07:00 am  
 
 
 
 
Virtual RPM 09:00 am - 09:45 am  
 
STUDIO SANITIZATION 10:00 am - 10:30 am  
 
Virtual RPM 12:00 pm - 12:45 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 01:00 pm - 01:30 pm  
Virtual SPRINT 02:00 pm - 02:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 03:00 pm - 03:15 pm  
Virtual RPM 04:00 pm - 04:45 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 05:00 pm - 05:15 pm  
 
Virtual SPRINT 05:30 pm - 06:00 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 06:30 pm - 07:00 pm  
Virtual RPM 08:00 pm - 08:45 pm  
 
 
STUDIO SANITIZATION 09:00 pm - 09:15 pm  
Sprint 05:05 am - 05:40 am Natalie Niemeyer 
 
 
STUDIO SANITIZATION 06:30 am - 07:00 am  
 
 
 
 
RAC Cycling 09:00 am - 09:50 am Sandy Aldern 
 
STUDIO SANITIZATION 10:00 am - 10:30 am  
 
Virtual SPRINT 12:00 pm - 12:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 12:30 pm - 01:00 pm  
 
Virtual RPM 02:00 pm - 02:45 pm  
STUDIO SANITIZATION 03:00 pm - 03:15 pm  
Virtual RPM 04:00 pm - 04:45 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 05:00 pm - 05:15 pm  
STUDIO SANITIZATION 05:00 pm - 05:15 pm  
Virtual SPRINT 05:30 pm - 06:00 pm  
STUDIO SANITIZATION 06:00 pm - 06:30 pm  
 
Virtual SPRINT 08:00 pm - 08:30 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 08:45 pm - 09:00 pm  
 
 
 
Virtual SPRINT 06:10 am - 06:40 am  
 
STUDIO SANITIZATION 06:45 am - 07:00 am  
 
 
 
Virtual RPM 09:00 am - 09:45 am  
 
STUDIO SANITIZATION 10:00 am - 10:30 am  
 
Virtual SPRINT 12:00 pm - 12:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 12:30 pm - 01:00 pm  
 
Virtual SPRINT 02:00 pm - 02:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 03:00 pm - 03:15 pm  
Virtual SPRINT 04:00 pm - 04:30 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 05:00 pm - 05:15 pm  
 
Virtual RPM 05:30 pm - 06:15 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 06:30 pm - 07:00 pm  
Virtual RPM 08:00 pm - 08:45 pm  
 
 
STUDIO SANITIZATION 09:00 pm - 09:15 pm  
 
Virtual RPM 05:30 am - 06:15 am  
 
STUDIO SANITIZATION 06:30 am - 07:00 am  
 
 
 
 
Private Cycling 09:00 am - 09:50 am Sandy Aldern 
 
STUDIO SANITIZATION 10:00 am - 10:30 am  
 
Virtual RPM 12:00 pm - 12:45 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 01:00 pm - 01:30 pm  
Virtual RPM 02:00 pm - 02:45 pm  
STUDIO SANITIZATION 03:00 pm - 03:15 pm  
Virtual SPRINT 04:00 pm - 04:30 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 05:00 pm - 05:15 pm  
 
Virtual SPRINT 05:30 pm - 06:00 pm  
STUDIO SANITIZATION 06:00 pm - 06:30 pm  
 
Virtual SPRINT 08:00 pm - 08:30 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 08:45 pm - 09:00 pm  
 
 
 
 
 
 
Virtual SPRINT 08:00 am - 08:30 am  
 
STUDIO SANITIZATION 08:30 am - 09:00 am  
Virtual RPM 09:00 am - 09:45 am  
 
STUDIO SANITIZATION 10:00 am - 10:30 am  
 
Virtual SPRINT 12:00 pm - 12:30 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 01:00 pm - 01:30 pm  
Virtual SPRINT 02:00 pm - 02:30 pm  
STUDIO SANITIZATION 03:00 pm - 03:15 pm  
Virtual RPM 04:00 pm - 04:45 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 05:00 pm - 05:15 pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprint 08:10 am - 08:45 am Natalie Niemeyer 
 
STUDIO SANITIZATION 09:00 am - 09:30 am  
Virtual RPM 09:30 am - 10:15 am  
 
STUDIO SANITIZATION 10:30 am - 11:00 am  
 
 
 
 
 
Virtual SPRINT 04:00 pm - 04:30 pm  
 
STUDIO SANITIZATION 05:00 pm - 05:15 pm